Τι κάνουν οι Έλληνες άντρες μετά από το sex;
Το 20% ανάβει τσιγάρο, το 10% γυρίζει πλευρό και το 70% γυρίζει σπίτι.


Τυχαία