Τροχαία σταματάει κάποιον πρωί -πρωί στην Κηφισίας.
- Καλημέρα, του λέει.
Και ο οδηγός:
- Ήτανε...


Τυχαία