Για όσους πιστεύουν στο Θεό, καμιά εξήγηση δεν είναι αναγκαία. Για όσους δεν πιστεύουν, καμιά εξήγηση δεν είναι αρκετή.


Τυχαία