Κλασικό είναι κάτι που όλοι θα ήθελαν να είχαν διαβάσει και κανείς δε θέλει να διαβάσει.


Τυχαία