Μπορεί ο απαισιόδοξος να έχει μακροπρόθεσμα δίκιο, ο αισιόδοξος όμως περνά καλύτερα στο μεταξύ.


Τυχαία