Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε στο τέλος της εβδομάδας όταν ο θεός είχε κουραστεί.


Τυχαία