Πιστεύω πως το έγκλημα αποδίδει. Το ωράριο είναι καλό κι έχεις πολλά ταξίδια.


Τυχαία