Τον περισσότερο καιρό δεν διασκεδάζω πολύ. Τον υπόλοιπο καιρό δεν διασκεδάζω καθόλου.


Τυχαία