Το «απαγορευμένο φρούτο» που αναφέρεται στην Αγία Γραφή δεν έχει πράγματι αναγνωριστεί ως ένα μήλο.


Τυχαία