Εάν ένα ουράνιο τόξο φαίνεται από ένα αεροπλάνο μπορείτε να το δείτε ως ένα πλήρη κύκλο.


Τυχαία