Ο παρατεταμένος λόξιγκας εμφανίζεται περισσότερο στους άνδρες παρά στις γυναίκες.


Τυχαία