Οι αρουραίοι πολλαπλασιάζονται τόσο γρήγορα ώστε σε 18 μήνες, δύο αρουραίοι μπορούσαν να έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο απογόνους.


Τυχαία