Οι Farmville - παίκτες, ξεπερνούν τους πραγματικούς γεωργούς στις ΗΠΑ με αναλογία 60 - 1.


Τυχαία