Οι γυναίκες έχουν έως και 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από φυσικές καταστροφές, από ό, τι οι άνδρες.


Τυχαία