Στο χρόνο που χρειάζεται για να διαβάσετε αυτή την πρόταση, 50.000 κύτταρα στο σώμα σας θα πεθάνουν και θα αντικατασταθούν.


Τυχαία