Από τα μικροπράγματα καταλαβαίνουμε καλύτερα τον χαρακτήρα του ανθρώπου, γιατί στα μεγάλα είναι πιο προσεκτικός και κρύβεται.


Τυχαία