Δοκίμασε τον συγγενή στη δυσκολία, τον φίλο στην αντιξοότητα και τη γυναίκα στη δυστυχία.


Τυχαία