Η εμπειρία μας διδάσκει, πως η βασική άμυνα των αδύναμων μυαλών είναι να κατηγορούν χωρίς λόγο.


Τυχαία