Όσο περισσότερες απολαύσεις έχουμε, τόσο περισσότερο τρώμε απ' αυτές με διάκριση.


Τυχαία